Quy Hoạch cho Tương Lai của Công Viên Boulevard và Hành Lang Ambaum

Quy hoạch cộng đồng là cơ hội để các bên liên quan trong khu phố định hình tương lai thành phố của chúng ta – để đảm bảo các cộng đồng có thể sinh sống và khỏe mạnh khi Burien phát triển và thay đổi. Burien đang khởi động các dự án quy hoạch ở hai khu phố trong năm 2021: 

  • Hành Lang Ambaum: Hoạt động quy hoạch sẽ xem xét định hướng phát triển giao thông công cộng (Transit-oriented development, TOD) gần khu vực đầu tư RapidRide Metro tuyến H.
  • Công viên Boulevard: Hoạt động quy hoạch sẽ xem xét khu kinh doanh hỗn hợp đang phát triển mạnh mẽ và được khu vực dân cư bao quanh.

Quy hoạch cộng đồng—hay quy hoạch vùng phụ—tuân thủ Đạo Luật Quản Lý Tăng Trưởng Tiểu Bang Washington (Washington State Growth Management Act), các chính sách quy hoạch vùng và Kế Hoạch Toàn Diện của Burien. Kế Hoạch Toàn Diện xác định các lĩnh vực dự kiến sẽ tăng trưởng và định hướng đầu tư trong lĩnh vực công và tư nhân nhằm hỗ trợ các khu vực đang tăng trưởng.

Công tác quy hoạch sẽ bao gồm những hoạt động sau: 

  • Hiểu các đặc điểm riêng biệt của từng khu phố, cả trong quá khứ và hiện tại.
  • Tham gia cùng người dân trong cộng đồng với nhiều thành phần xuất thân và kinh nghiệm khác nhau, bao gồm cả những người thường không tham gia các quy trình liên quan đến cộng đồng.
  • Xây dựng tầm nhìn và chiến lược hành động để đáp ứng các mục tiêu của cộng đồng và thành phố là phát triển khu vực kinh doanh trong khoảng cách có thể đi bộ được với các loại nhà ở khác nhau, các doanh nghiệp thành công, không gian công cộng, có tính bền vững về môi trường, thể hiện văn hóa địa phương và đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
  • Đánh giá các quy định của địa phương nhằm khuyến khích các hoạt động phát triển có sự hỗ trợ của cộng đồng trong khu vực dân cư, hỗn hợp và thương mại của mỗi khu phố.
  • Đề xuất các chính sách mới về sử dụng và phân vùng đất đai, và ưu tiên thực hiện các hành động phục vụ những mục tiêu cộng đồng để Ủy Ban Quy Hoạch Burien và Hội Đồng Thành Phố xem xét vào đầu năm 2022.
  • Xem xét thông qua lăng kính công bằng, không phân biệt đối xử về chủng tộc và xã hội trong tất cả hoạt động quy hoạch khu phố.

Tại Sao Quy Hoạch Lại Quan Trọng?

Quy Hoạch Cộng Đồng có thể giúp định hình tương lai của khu phố. Burien nằm trong một khu vực đang phát triển. Con người và văn hóa của chúng ta rất đa dạng, và nhu cầu của chúng ta vẫn tiếp tục phát triển. Quy hoạch là cách để cộng đồng chuẩn bị cho tương lai, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu của những người hiện đang sinh sống, làm việc và ghé thăm nơi này.

Quy hoạch được xây dựng dựa trên quá khứ. Mặc dù các khu phố ở Burien luôn luôn thay đổi, hoạt động quy hoạch nên ghi nhận lịch sử đặc biệt của từng khu vực. Tìm hiểu thêm về lịch sử của Burien.

Susan McLain
Former Community Development Director at 
Related Posts
Total
0
Share