Browsing Category

Nghệ Thuật, Văn Hóa & Tính Bền Vững

15 posts
A group of students walk along a beach next to the water.
Read More

StormFest đưa học sinh ra ngoài để học khoa học thực hành

Từ ngày 6 tháng 6 đến 8 tháng 6, học sinh từ nhiều trường trung học khác nhau lần lượt tham gia năm tiết thực hành về nước mưa và chất lượng nước do các tình nguyện viên cộng đồng, giáo viên hướng dẫn song ngữ tại trạm và chuyên gia môi trường giảng dạy. 
Elementary age students dressed in traditional Laotian dress perform on an outdoor stage.
Read More

Khi ngày học kết thúc, các chương trình này giúp thanh thiếu niên luôn năng động và gắn kết

Các chương trình này được điều hành bởi những người lãnh đạo hoạt động giải trí được Thành phố Burien thuê, những người có kinh nghiệm làm việc với thanh thiếu niên trong môi trường giải trí. Nhiều người lãnh đạo hoạt động giải trí đã từng tham gia các chương trình ngoài giờ giống nhau khi họ còn là sinh viên.
Project signage with people doing restoration work at Hilltop Park in background.
Read More

Green Burien Partnership Giúp Bảo vệ Rừng Đô thị của Burien

Các công viên rừng và không gian xanh lành mạnh có sức mạnh nâng đỡ cho khu dân cư, mang đến khả năng tiếp cận an toàn với thiên nhiên và đem lại nhiều lợi ích cho môi trường. Nếu không cùng nhau nỗ lực khôi phục và chăm sóc rừng, chúng ta có nguy cơ mất đi nhiều lợi ích từ những cánh rừng và khu vực tự nhiên này.
Illustration showing a cityscape with buildings, trees, birds, and people.
Read More

Kế hoạch Hành động vì Khí hậu Burien: Đánh giá Năm

Năm 2022 đánh dấu tròn một năm thông qua Kế hoạch Hành động vì Khí hậu Burien. Báo cáo thường niên đầu tiên của kế hoạch cho thấy những hoạt động mà Hội Đồng Thành Phố, nhân viên của City và cộng đồng Burien lớn hơn đang làm để tạo nên một cộng đồng bình đẳng và thích ứng với khí hậu.
Collage of images showing mural art, orchestra, ballet, and a museum display.
Read More

Tài trợ vì một Cộng đồng Sôi nổi và Sáng tạo

Trong quá trình hoạch định ngân sách vào mùa thu năm ngoái, Hội Đồng Thành Phố Burien đã tăng gấp đôi số tiền tài trợ cho chương trình Bảo trợ Văn hóa và Nghệ thuật thường niên của City of Burien từ 20,000 đô la lên 40,000 đô la. Chương trình bảo trợ này tài trợ cho các chương trình và dự án của cả nghệ sĩ cùng tổ chức nghệ thuật và di sản, những người mang đến cơ hội thưởng thức văn hóa cho cư dân Burien.