Vinh Danh Ba Thành Viên Trong Cộng Đồng Làm Công Dân của Năm 2022

Mỗi năm, Hội Đồng Thành Phố Burien lại tôn vinh những người dân trong cộng đồng có sự đóng góp xuất sắc cho cộng đồng của chúng ta bằng cách trao cho họ giải Công Dân Của Năm.

Mỗi năm, Hội Đồng Thành Phố Burien lại tôn vinh những người dân trong cộng đồng có sự đóng góp xuất sắc cho cộng đồng của chúng ta bằng cách trao cho họ giải Công Dân Của Năm. Cư dân Burien sẽ đề cử những người nhận giải.

Hội Đồng Thành Phố đã chọn Rose Clark, Anthony Hayes và Nancy Salguero McKay là người nhận giải năm nay. Đã có mười một người được đề cử. Xin đọc thêm về những người được trao giải tại đây và qua mạng.

Photo of Nancy Salguero McKay and text Burien Citizen of the Year.

Nancy Salguero McKay Xây Dựng Bảo Tàng cho Tất Cả Mọi Người

Nancy Salguero McKay đã giúp gìn giữ lịch sử khu vực Highline suốt gần 18 năm qua. Từ vai trò tình nguyện viên ban đầu, cô đã trở thành nhân viên hưởng lương, làm việc bán thời gian cùng một nhóm các tình nguyện viên thu thập hiện vật và lịch sử truyền miệng, cũng như ghi chép lại lịch sử của các khu vực Burien, SeaTac, Normandy Park, Des Moines và White Center.
Emily Inlow-Hood
Communications & Public Engagement Manager at 
Related Posts
Total
0
Share