Tôn Vinh Các Cột Mốc Quan Trọng Trong Giai Đoạn Cuối Cùng Của Sáng Kiến Định Hình Thành Phố Của Quý Vị

Sự tham gia của cộng đồng đã giúp định hướng sáng kiến Định Hình Thành Phố Của Quý Vị nhằm xây dựng các kế hoạch định hướng phát triển Burien trong nhiều thập kỷ tới.

Kể từ năm 2022, cộng đồng Burien đã tham gia xây dựng sáng kiến mang tên “Định Hình Thành Phố Của Quý Vị” nhằm giúp vạch ra lộ trình phát triển Burien trong 20 năm tới. Sáng kiến Định Hình Thành Phố Của Quý Vị là sự nỗ lực hợp tác giữa City of Burien và cộng đồng nhằm cập nhật Kế Hoạch Toàn Diện; Kế Hoạch Phát Triển Công Viên, Khu Vui Chơi Giải Trí và Không Gian Mở; Kế Hoạch Phát Triển Giao Thông Vận Tải Tổng Thể; và Kế Hoạch Hành Động Phát Triển Kinh Tế của Thành Phố.

Trong hai giai đoạn đầu tiên của sáng kiến “Định Hình Thành Phố Của Quý Vị”, chúng tôi đã yêu cầu quý vị chia sẻ ý tưởng, câu chuyện và chiến lược thông qua các công cụ tương tác trực tuyến và những buổi tham quan giới thiệu trực tiếp. Trong giai đoạn thứ ba, chúng tôi đã xin ý kiến phản hồi về các kế hoạch dự thảo và tổ chức thành công buổi tham quan giới thiệu vào tháng 12 năm 2023, với hơn 75 thành viên cộng đồng đã đến tham quan các trạm tương tác, trò chuyện với nhân viên Thành Phố và chia sẻ suy nghĩ của họ.

Với ý kiến phản hồi đó, kế hoạch dự thảo đã được các hội đồng và ủy ban của Thành Phố xem xét, sửa đổi. Khi chúng ta bước vào giai đoạn thứ tư và cũng là giai đoạn cuối cùng, các kế hoạch dự thảo đã được đệ trình lên Burien City Council để xem xét và thông qua.

Chúng tôi khuyến khích mọi người kiểm tra các kế hoạch đã được thông qua để xem những hạng mục đã được thực hiện cũng như theo dõi trạng thái của các kế hoạch chưa được thông qua. Ý kiến phản hồi của quý vị vẫn rất quý báu! Quý vị có thể tham dự các cuộc họp, đưa ra ý kiến công khai hoặc gửi những ý kiến của mình qua email.

Tìm hiểu thêm về sáng kiến Định Hình Thành Phố Của Quý Vị tại burienwa.gov/syc.

Bảng Theo Dõi Kế Hoạch Định Hình Thành Phố Của Quý Vị

Kế HoạchTrạng Thái
Kế Hoạch Toàn DiệnSẽ được đệ trình lên City Council vào mùa hè năm 2024
Kế Hoạch Phát Triển Giao Thông Vận Tải Tổng ThểSẽ được đệ trình lên City Council vào mùa thu năm 2024
Kế Hoạch Phát Triển Công Viên,
Khu Vui Chơi Giải Trí và Không Gian Mở
Đã được thông qua vào ngày 18 tháng 3 năm 2024
Kế Hoạch Hành Động Phát Triển Kinh TếĐã được thông qua vào ngày 3 tháng 6 năm 2024
Communications and Public Engagement Manager at 
Related Posts
Police officer and two people in park.
Read More

Chương Trình LEAD của Burien Làm Thay Đổi Cuộc Đời và Cải Thiện An Toàn Công Cộng

Chương Trình Chuyển Hướng Xử Lý Hỗ Trợ Thi Hành Luật Pháp (Law Enforcement Assisted Diversion, LEAD) của Burien cung cấp dịch vụ chăm sóc tại cộng đồng cho những người phạm pháp do liên quan tới vấn đề sức khỏe hành vi hoặc đói nghèo cùng cực, được sử dụng để thay thế cho biện pháp ứng phó theo hình thức áp đặt trừng phạt.
Total
0
Share