Thông Điệp từ Hội Đồng: Tiếng Nói của Cộng Đồng là Tối Quan Trọng đối với việc Hoạch Định Chính Sách Tốt

Sau hơn một năm họp mặt qua Zoom, chúng tôi rất mong được gặp lại quý vị trong các cuộc họp tại Hội Đồng Thành Phố. Trong thời gian ngắn, các cuộc họp sẽ hơi khác một chút. Đọc thêm thông tin từ thư ký thành phố về phương pháp tổ chức họp công khai kết hợp mới.

Các doanh nghiệp tại Burien đóng vai trò tối quan trọng trong thành công của Burien. Chúng ta cũng cần có các khu dân cư an toàn, người lao động khỏe mạnh, các tổ chức cộng đồng thịnh vượng, những trường học thành công, một môi trường nghệ thuật và văn hóa sôi động và cơ hội để tất cả mọi người đạt đến tiềm năng trọn vẹn. Là những ủy viên hội đồng, chúng tôi nỗ lực xem xét tác động toàn diện của các quyết định mà mình đưa ra. Khi cộng đồng lên tiếng về lợi ích của họ, chúng tôi mới có thể là những nhà hoạch định chính sách tốt hơn.

Trong sáu tháng qua, chúng ta đã đạt được tiến bộ trong việc giúp Burien vượt qua đại dịch, thông qua việc phê chuẩn trợ cấp kinh tế cho các doanh nghiệp và người dân trong cộng đồng (xem trang x), xây dựng các chính sách để bảo vệ người thuê nhà khỏi nguy cơ bị trục xuất khỏi nhà, cũng như hỗ trợ phát triển thêm nhà ở tại Burien. Chúng tôi đã phê chuẩn ba dự án phát triển lớn về an toàn công cộng, giúp bổ trợ cho các mối quan hệ đối tác hiện có. Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Burien đã đạt được tiến triển đáng kể, và chúng tôi hỗ trợ nhiều dự án do thành phố và cộng đồng dẫn dắt, đang khiến Burien vững vàng hơn trước biến đổi khí hậu (xem trang x). Chúng tôi cũng đang tiến những bước dài hướng đến mục tiêu công nhận tốt hơn đối với nhiều cộng đồng khác nhau hợp thành Burien, thông qua việc xác nhận một danh sách các tháng di sản văn hóa và những ngày nghỉ lễ quan trọng khác sao cho tăng tính hòa nhập. Burien đã cùng các thành phố, tiểu bang và chính phủ liên bang đưa Juneteenth thành một ngày nghỉ lễ của thành phố. Chúng tôi cũng đã ủng hộ việc giương cao biểu ngữ Pride trên cột cờ thành phố lần đầu tiên trong lịch sử Burien.

Đại diện cho một thành phố trên 52,000 dân cũng đồng nghĩa với việc đôi khi các chính sách hay quyết định không thỏa mãn được tất cả mọi người. Nhưng chừng nào còn có thể lắng nghe mọi ý kiến, thì chừng đó chúng tôi còn có thể giúp mở ra một con đường dẫn đến một Burien tốt hơn.

Emily Inlow-Hood
Communications & Public Engagement Manager at | More posts
Related Posts
Cutout portraits of Burien City Councilmembers imposed on blue background with pattern from City of Burien logo.
Read More

Hội Đồng Thành Phố Mới, Phương Hướng Mới

Những cơ hội và thách thức mà Burien phải đối mặt cũng không có gì khác so với tất cả các cộng đồng còn lại ở Puget Sound. Quá trình hoạch định chính sách của chúng ta phản ánh nhu cầu phải đảm bảo an toàn công cộng, tăng nguồn cung nhà ở có giá phải chăng ở Burien, mang lại một môi trường cho phép phát triển kinh tế mạnh mẽ và xây dựng một cộng đồng ứng phó tốt với tình trạng biến đổi khí hậu.
Total
0
Share