Thay đổi tư duy về ứng phó với khủng hoảng: Những khoản đầu tư mới tăng cường an toàn cho cộng đồng

Hội Đồng Thành Phố Burien đã phê chuẩn việc tăng $450,000 cho phương pháp tiếp cận với an toàn công cộng mang tính cộng tác của Burien. Kinh phí mới sẽ dành để chi trả cho một điều phối viên chăm sóc tiếp cận khu vực cải tiến kinh doanh (business improvement area, BIA), một phân trạm cảnh sát cộng đồng tại trung tâm thành phố Burien và một nhóm ứng phó cộng đồng.

Điều Phối Viên Chăm Sóc Tiếp Cận BIA: Điều phối viên chăm sóc tiếp cận BIA sẽ là một nhân viên bảo trợ xã hội, tập trung vào việc giúp kết nối người dân trong cộng đồng với dịch vụ điều trị sức khỏe tâm thần, điều trị lạm dụng chất kích thích và nhà ở. Họ sẽ làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp, lực lượng ứng phó khẩn cấp và nhân viên thành phố khác, với trọng tâm là khu trung tâm thành phố Burien.

Phân Trạm Cảnh Sát Cộng Đồng: Discover Burien, một tổ chức phi lợi nhuận địa phương chuyên hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Burien, sẽ dành một phần không gian văn phòng của họ ở 152nd St làm trụ sở của một phân trạm cảnh sát cộng đồng với nhân sự là một cảnh sát chuyên trách cộng đồng. Phân trạm này sẽ được đặt ở nơi thuận tiện để các doanh nghiệp và người dân trong cộng đồng có thể tới hỏi và dễ dàng liên lạc với cảnh sát khi có vấn đề xảy ra. Phân trạm cảnh sát cộng đồng được xây dựng dựa trên một mô hình trật tự cộng đồng đã cho thấy tác dụng tăng cường an toàn trong cộng đồng cả trên thực tế và theo cảm nhận, tại những khu dân cư nơi đặt các trạm này. Khoản đầu tư này sẽ dành để chi trả cho một cảnh sát phân trạm toàn thời gian.

Nhóm Ứng Phó Cộng Đồng: Địa Hạt Cứu Hỏa số 2 của Quận King và Thành Phố đang thành lập một Nhóm Ứng Phó Cộng Đồng, gồm một chuyên gia sức khỏe tâm thần có thể đồng hành cùng nhóm ứng phó của dịch vụ cấp cứu y tế (emergency medical service, EMS) để giúp đỡ những người đang trải qua cơn khủng hoảng. Nhóm mới này được xây dựng dựa trên mô hình “người cùng ứng phó”, đã cho thấy những kết quả hứa hẹn ở các cộng đồng khác, thông qua việc cải thiện cách thức mà lực lượng ứng phó khẩn cấp tương tác với những người có thể đang trải qua một cơn khủng hoảng hành vi hoặc những người có các vấn đề lo ngại khác mà có thể là nguy cơ cho chính họ hoặc người khác. Ở những cộng đồng đã có mô hình người cùng ứng phó, nhóm đã giúp giảm bớt tổng số cuộc gọi khẩn cấp. Nhóm này sẽ làm việc ngoài trạm cứu hỏa Burien với sự giám sát của một tổ chức sức khỏe tâm thần.

Những chương trình mới này bổ trợ cho các mối quan hệ đối tác hiện có của Thành Phố, bao gồm các chương trình tiếp cận và dịch vụ, vận dụng cách tiếp cận quản lý trường hợp vào việc giúp mọi người tìm nhà ở cũng như các dịch vụ thiết yếu khác.

Cảnh Sát Trưởng Ted Boe, Sở Cảnh Sát Burien, cho biết: “Ngoài việc đưa người vào tù hay bệnh viện thì những phương án ứng phó của cảnh sát thường rất hạn chế. Khi không có những hệ thống cần thiết để khắc phục nguyên nhân đằng sau những vấn đề tái diễn thường xuyên này, năm lần bảy lượt gặp rắc rối với hệ thống tư pháp hình sự là chuyện thường với những người vô gia cư. Các cộng đồng không có nhiều lựa chọn để hỗ trợ một người đang rơi vào cảnh vô gia cư và trấn an người gặp khủng hoảng. Điều này xảy ra quá thường xuyên”.

Những khoản đầu tư này có thể giúp giảm bớt số lượng cuộc gọi tới 911, dành nguồn lực ứng phó của dịch vụ khẩn cấp cho phần còn lại của cộng đồng.

Mike Marrs, Trưởng Địa Hạt Cứu Hỏa số 2 của Quận King, chia sẻ: “Chúng ta sẽ thấy có người dùng chất kích thích quá liều tới năm lần. Nhưng đã có năm đội khác nhau từng gặp người đó. Hiện tại, với Nhóm Ứng Phó Cộng Đồng, chúng ta có thể ghi lại tên người đó, gởi cho các bên, thay vì chỉ là một lần ứng phó của 911 và một lượt hỏi han sau đó. Chúng ta cần mô hình giới thiệu đó để có thể hiểu rõ hơn tại sao cùng một người mà chúng ta cứ phải gặp hết lần này đến lần khác”.

Các chương trình mới này cũng sẽ giúp đỡ cho những người có thể đã có nhà ở, nhưng vẫn còn những vấn đề khác về y tế, xã hội hay hành vi khiến họ ở trong tình huống khủng hoảng thường xuyên. Điều phối viên chăm sóc tiếp cận BIA và phân trạm cảnh sát cộng đồng sẽ mở cửa vào ban ngày và nhân viên Nhóm Ứng Phó Cộng Đồng sẽ làm việc theo bốn ca, mỗi ca kéo dài mười giờ đồng hồ.

Colleen Brandt-Schluter, Giám Đốc Dịch Vụ Nhân Sinh của Thành Phố Burien, cho biết: “Một trong những lỗ hổng lớn nhất mà chúng tôi đang nhận thấy, ngay cả với các nhà cung cấp hiện tại của chúng tôi, chính là trình độ chuyên môn để có thể chẩn đoán ngay tại hiện trường và để có thể tiếp cận với nhóm ứng phó khủng hoảng triển khai bên ngoài Quận King. Nhờ có chuyên gia sức khỏe tâm thần riêng, người kết nối trực tiếp với các trung tâm giải quyết khủng hoảng và có thể thực hiện phần nào công việc ở hiện trường, mà chúng tôi có cơ hội tốt hơn để trao cho mọi người đúng sự giúp đỡ mà họ cần”.

Các chương trình mới này giúp giải quyết các mối lo ngại mà người dân trong cộng đồng và các doanh nghiệp đặt ra. Họ đã và đang kêu gọi sự chú ý có trọng tâm hơn vào vấn đề an toàn công cộng ở khu vực trung tâm thành phố. Các khoản đầu tư cũng sẽ giúp xây dựng lòng tin giữa cộng đồng và cảnh sát. Cách tiếp cận toàn diện hơn này là thứ mà nhiều người dân trong cộng đồng đã yêu cầu trong các cuộc đối thoại cộng đồng và các cuộc khảo sát gần đây.

Các chương trình mới được chi trả bằng khoản tiết kiệm từ các vị trí còn trống trong sở cảnh sát, kinh phí $160,000 từ một khoản thuế EMS đã được cử tri thông qua năm 2019 và số tiền theo Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ (American Rescue Plan Act) của liên bang. Sở Dịch Vụ Địa Phương của Quận King có thể hỗ trợ một phần cho nhóm ứng phó cộng đồng, nhóm này cũng sẽ phục vụ cho khu vực White Center.

Theo kế hoạch, phân trạm cảnh sát cộng đồng sẽ mở cửa vào mùa thu này. Điều phối viên chăm sóc tiếp cận BIA cũng sẽ được tuyển dụng chậm nhất vào mùa thu này. Nhóm ứng phó cộng đồng có lịch ra mắt vào tháng 1 sang năm.

Former Communications & Public Engagement Manager at 
Related Posts
Project signage with people doing restoration work at Hilltop Park in background.
Read More

Green Burien Partnership Giúp Bảo vệ Rừng Đô thị của Burien

Các công viên rừng và không gian xanh lành mạnh có sức mạnh nâng đỡ cho khu dân cư, mang đến khả năng tiếp cận an toàn với thiên nhiên và đem lại nhiều lợi ích cho môi trường. Nếu không cùng nhau nỗ lực khôi phục và chăm sóc rừng, chúng ta có nguy cơ mất đi nhiều lợi ích từ những cánh rừng và khu vực tự nhiên này.
Total
0
Share