Thành Phố Trong Công Việc: Ngân Sách Thành Phố Phản Ánh Thay Đổi trong Cộng Đồng

Công việc xây dựng ngân sách thành phố đòi hỏi cả kiến thức về tài chánh đô thị và sự thấu hiểu nhu cầu của tổ chức chính quyền cũng như cộng đồng.

Công việc xây dựng ngân sách thành phố đòi hỏi cả kiến thức về tài chánh đô thị và sự thấu hiểu nhu cầu của tổ chức chính quyền cũng như cộng đồng.

Ông Eric Christensen, Giám Đốc Tài Chánh, cho biết: “Khi lập ngân sách, chúng tôi phải cân nhắc đến nhiều thứ. Chúng tôi xem xét tình hình doanh thu, chi phí hiện tại và số dư ngân quỹ cuối kỳ. Chúng tôi cân nhắc tới chiến lược và sứ mệnh của thành phố — chúng tôi đang cố gắng đạt được điều gì và có thể minh giải cho ý định cải tiến tiềm năng như thế nào”.

Trong chu kỳ ngân sách hai năm vừa qua, các nhân viên đã trình bày một kế hoạch tài chánh dài hạn, chỉ ra dấu hiệu về một sự thiếu cân bằng cơ cấu, có nghĩa là chi phí rất có thể sẽ cao hơn doanh thu trong năm 2024 nếu không có thay đổi. Để bảo vệ sức khỏe công cộng, việc đóng cửa là cần thiết. Song đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế do đóng cửa đã làm trầm trọng thêm tình hình tài chánh của Thành Phố. Tuy nhiên, thay đổi là tất yếu. Doanh thu có thể tăng lên, hoặc chi phí có thể cần đi xuống. Đây là lý do tại sao tình hình tài chánh của Thành Phố được tái đánh giá định kỳ.

Ông Christensen cho biết: “Dù doanh thu thuế bán hàng vẫn ổn định từ năm 2019 sang năm 2020, phí quy hoạch và chương trình đã giảm, gây ảnh hưởng tới tổng doanh thu”.

Thành Phố phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo cân đối ngân sách theo quy định của luật pháp tiểu bang. Trong đại dịch COVID-19, các vị trí nhân sự đã bị giảm bớt hoặc tái cơ cấu, dẫn đến việc phải cho nhân viên nghỉ việc hoặc nghỉ phép. Số chương trình và dịch vụ đã bị giảm, và nhân sự cũng được yêu cầu đảm nhận những phận sự công việc khác để đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn khẩn cấp. Khi giai đoạn khôi phục kinh tế đã gần kề và các doanh nghiệp mới đang dần mở cửa ở Burien, Thành Phố đang xem xét lại ngân sách.

Ông Christensen chia sẻ: “Một trong những thách thức lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt là dấu hiệu thiếu cân bằng trong cơ cấu. Kế hoạch tài chánh dài hạn của chúng tôi cho thấy chúng ta cần đến những cuộc đối thoại cân não về doanh thu và chi phí”.

Hiện tại, chúng ta đang ở giữa chu kỳ ngân sách hai năm. Mùa thu này, Hội Đồng Thành Phố sẽ cân nhắc yêu cầu điều chỉnh ngân sách của nhân viên. Rebecca Hodge, chuyên gia phân tích tài chánh mới của thành phố, sẽ tổng hợp các yêu cầu này và làm việc với lãnh đạo thành phố để xác định các điểm ưu tiên trình bày trước Hội Đồng Thành Phố.

Bà Hodge cho biết: “Ngân sách là bức tranh sơ lược về nhu cầu của thành phố và mục tiêu mà thành phố đang cố gắng đạt được. Nhưng nó sẽ thay đổi. Tài liệu ngân sách được phê chuẩn từ đầu chu kỳ ngân sách hai năm có thể thay đổi khi nhu cầu và tình hình có thay đổi. Ví dụ: đại dịch đã buộc chúng ta phải thay đổi kế hoạch ban đầu”.

Bà cũng chia sẻ: “Cộng đồng có quyền nêu ý kiến về những gì cần được ưu tiên trong ngân sách của chúng ta”.

Thành Phố tuân thủ luật tiểu bang về ngân sách đô thị và được định hướng bằng các chính sách tài chánh của chính Thành Phố mà đã được Hội Đồng Thành Phố phê chuẩn. Ngân sách đóng vai trò như một kế hoạch định hướng cho cách thức chi tiêu ngân sách công của Thành Phố. Có nhiều yêu cầu về trách nhiệm giải trình cũng như kiểm soát và cân bằng quyền lực được thực hiện để đảm bảo tính minh bạch và quản lý tốt ngân sách công.

Tiến Độ Lập Ngân Sách

Mỗi năm, việc xây dựng ngân sách đều tuân theo một quy trình giống nhau. Dù cộng đồng có thể tham gia vào bất cứ lúc nào, song chúng ta đã có lịch tiếp thu ý kiến công khai dành riêng cho vấn đề ngân sách, diễn ra vào mùa thu này.

Phòng Ban Xem Xét

  • Ngân sách cơ sở: Bước này yêu cầu hiểu thực trạng ngân sách và doanh thu hiện tại.
  • Phân tích bối cảnh: Đội ngũ nhân viên tập hợp thông tin liên quan đến các thay đổi về tổ chức và thay đổi về mã số thuế, tình hình tài chánh cũng như chính sách.
  • Đặt mục tiêu: Nhân viên đề nghị cả Quản Lý Thành Phố và Hội Đồng Thành Phố đưa ra chỉ dẫn về các mục tiêu của họ. Họ muốn giữ mức ngân sách như cũ, thực hiện một số sự tinh chỉnh nhỏ hay muốn có những điều chỉnh lớn hơn?
  • Xây dựng ngân sách: Giám đốc tài chánh và chuyên viên phân tích ngân sách làm việc với lãnh đạo Thành Phố để cùng phối hợp lập dự thảo ngân sách.

Quản Lý Thành Phố Xem Xét

Quản lý thành phố làm việc với nhân viên tài chánh và các phòng ban để quyết định và phê chuẩn một dự thảo bản ngân sách trước khi trình lên Hội Đồng Thành Phố.

Đánh Giá Pháp Lý

  • Hội Đồng Thành Phố xem xét: Hội Đồng Thành Phố xem xét ngân sách trong các cuộc họp công khai. Luật tiểu bang quy định phải có các buổi tiếp thu ý kiến công khai, và ngân sách phải được trình cho Hội Đồng Thành Phố vào đầu tháng 10. Có năm cuộc họp hội đồng phục vụ việc thảo luận về ngân sách trước khi tiến hành phê chuẩn, diễn ra từ tháng 10 tới đầu tháng 12.
  • Phê chuẩn ngân sách: Luật tiểu bang quy định hội đồng phải phê chuẩn ngân sách muộn nhất vào cuối năm.

Theo sát tình hình ngân sách

Ban Tài Chánh ghi lại chi phí hàng ngày và doanh thu nộp vào. Họ cũng lập báo cáo theo quý và theo năm để theo sát tiến độ ngân sách. Các báo cáo này được chia sẻ với Hội Đồng Thành Phố và được đăng tải trên trang mạng của Thành Phố.

Emily Inlow-Hood
Communications & Public Engagement Manager at 
Related Posts
People at table with sewing machines.
Read More

Các Nhà Chế Tác và Người Khởi Nghiệp Đầy Hoài Bão Sáng Tạo Bên Trong “The Box”

Bất chấp những thách thức do đại dịch gây ra, năm 2021, đội ngũ Discover Burien đã xúc tiến bằng cách dọn dẹp sạch sẽ một không gian từng được sử dụng để làm lớp học, mua sắm trang thiết bị và thuê nhân viên để quản lý không gian chế tác đầu tiên mở cửa chào đón công chúng ở khu vực Highline.  
Total
0
Share