Tài trợ phục hồi kinh tế để tăng cường khả năng phục hồi cho doanh nghiệp địa phương

Các khoản trợ cấp cho doanh nghiệp nhỏ sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ mất việc làm, đóng cửa doanh nghiệp, giảm doanh thu thuế bán hàng cũng như tổn thất hàng hóa và dịch vụ cho cộng đồng do tác động kinh tế lâu dài của đại dịch gây ra.

Nhờ vòng tài trợ phục hồi sau đại dịch mới nhất của liên bang, Thành Phố Burien đã có thể triển khai hai chương trình giúp nền kinh tế địa phương phục hồi sau đại dịch.

Các doanh nghiệp nhỏ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức lớn trong quá trình phục hồi sau đại dịch. Doanh thu giảm, chi phí tăng, thiếu lực lượng lao động, thách thức về chuỗi cung ứng, thiếu khả năng tiếp cận nguồn vốn và áp lực lạm phát tiếp tục tạo sức ép rủi ro cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ đầy sóng gió. Các khoản trợ cấp cho doanh nghiệp nhỏ sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ mất việc làm, đóng cửa doanh nghiệp, giảm doanh thu thuế bán hàng cũng như tổn thất hàng hóa và dịch vụ cho cộng đồng do tác động kinh tế lâu dài của đại dịch gây ra.

Chris Craig, Quản Lý Phát Triển Kinh Tế Thành Phố Burien cho biết: “Các doanh nghiệp nhỏ đã chia sẻ với chúng tôi rằng họ tiếp tục khắc phục những thách thức do đại dịch gây ra. Những khoản tài trợ này đã mang đến một số gói cứu trợ kinh tế cho các doanh nghiệp nhỏ đang gặp nhiều sóng gió để giúp họ tiếp tục phục hồi sau tác động của đại dịch và ban đầu chúng tôi nhận được những phản hồi vô cùng tích cực.”

Chương Trình Tài Trợ Sửa Chữa Mặt Tiền Kinh Doanh

Mục đích của chương trình tài trợ này là để giảm thiểu khó khăn tài chính và hỗ trợ phục hồi kinh tế cho các doanh nghiệp nhỏ gặp phải thiệt hại về tài sản đối với mặt tiền kinh doanh. Các doanh nghiệp nhỏ có thể nộp đơn xin viện trợ lên tới 1.000 USD để giúp trang trải chi phí sửa chữa cửa sổ hoặc kính cửa ra vào bị hỏng xảy ra vào hoặc sau ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Chúng tôi vẫn nhận đơn đăng ký gửi đến trang burienwa.gov/RecoveryGrants.

Tính đến tháng 8 năm 2023, chương trình đã hỗ trợ 81 doanh nghiệp, phân bổ 75.409 USD.

Chương Trình Tài Trợ Phục Hồi Kinh Tế Cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Mục đích của chương trình tài trợ này là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ vượt qua những tác động kinh tế liên tục của đại dịch. Các doanh nghiệp đủ điều kiện nên nộp đơn xin trợ cấp khắc phục đại dịch trị giá 5.000 USD mà không cần phải hoàn trả.

Chương trình tài trợ này đã đóng và không còn nhận đơn đăng ký nữa.

Emily Inlow-Hood
Communications & Public Engagement Manager at | More posts
Related Posts
Total
0
Share