Browsing Tag

Cảnh Sát

4 posts
Deputy Mark Hayden walking down street.
Read More

Vị Cảnh Sát Khu Vực Mới Tạo Dựng Mối Gắn Kết Cộng Đồng nhằm Tăng Cường An Toàn ở Khu Trung Tâm Burien

Phân trạm cảnh sát khu vực được xây dựng dựa trên một mô hình trật tự cộng đồng đã cho thấy tác dụng tăng cường an toàn trong cộng đồng cả trên thực tế và theo cảm nhận, tại những cộng đồng có đặt các trạm này.
Police officer and two people in park.
Read More

Chương Trình LEAD của Burien Làm Thay Đổi Cuộc Đời và Cải Thiện An Toàn Công Cộng

Chương Trình Chuyển Hướng Xử Lý Hỗ Trợ Thi Hành Luật Pháp (Law Enforcement Assisted Diversion, LEAD) của Burien cung cấp dịch vụ chăm sóc tại cộng đồng cho những người phạm pháp do liên quan tới vấn đề sức khỏe hành vi hoặc đói nghèo cùng cực, được sử dụng để thay thế cho biện pháp ứng phó theo hình thức áp đặt trừng phạt.