Browsing Tag

2023 Mùa thu

16 posts
A group of students walk along a beach next to the water.
Read More

StormFest đưa học sinh ra ngoài để học khoa học thực hành

Từ ngày 6 tháng 6 đến 8 tháng 6, học sinh từ nhiều trường trung học khác nhau lần lượt tham gia năm tiết thực hành về nước mưa và chất lượng nước do các tình nguyện viên cộng đồng, giáo viên hướng dẫn song ngữ tại trạm và chuyên gia môi trường giảng dạy.