Shop Local Burien Cung Cấp Chợ Điện Tử Trực Tuyến cho Doanh Nghiệp Địa Phương

Thành Phố Burien tự hào công bố sự kiện khởi chạy Shop Local Burien (ShopLocalBurien.com), một trang mạng mới với vai trò như một “phố chính kỹ thuật số” cho các doanh nghiệp Burien.

Thành Phố Burien tự hào công bố sự kiện khởi chạy Shop Local Burien (ShopLocalBurien.com), một trang mạng mới với vai trò như một “phố chính kỹ thuật số” cho các doanh nghiệp Burien. Với một phần kinh phí từ khoản tài trợ của Cảng Seattle, trang mạng mới này giúp khách hàng dễ dàng tìm, mua và hỗ trợ doanh nghiệp Burien tại một địa điểm trực tuyến trung tâm duy nhất.

Dù là giới thiệu cho khách truy cập nhiều nét hấp dẫn hay nhắc lại cho cư dân về những sản phẩm, dịch vụ có sẵn tại địa phương, thì Shop Local Burien đều đang giúp tạo nên một nền kinh tế số thịnh vượng cho Burien, hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế, đồng thời bồi đắp cho khả năng chống chịu về kinh tế trong tương lai.

Thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp Burien, cộng đồng của chúng ta vừa giúp tạo và duy trì công ăn việc làm tại địa phương, vừa giữ tiền thuế bán hàng lại trong cộng đồng chúng ta để tái đầu tư vào các dịch vụ và chương trình thiết yếu.

Làm thế nào để doanh nghiệp của tôi được niêm yết trên Shop Local Burien?

Nếu quý vị là một doanh nghiệp, xin cảm ơn quý vị vì đã lựa chọn hoạt động kinh doanh tại Burien. Và cũng xin cảm ơn quý vị đã tham gia cộng đồng doanh nghiệp sôi động và độc đáo của chúng tôi. Niêm yết doanh nghiệp trên Shop Local Burien là hoàn toàn miễn phí. Xin liên lạc với chúng tôi tại economicdevelopment@burienwa.gov để tìm hiểu thêm.

Lorraine Chachere
Economic Development Specialist at | More posts
Related Posts
Circular photos depicting community centers in Burien float on a green background.
Read More

Các Trung Tâm Cộng Đồng Mới Đáp Ứng Nhu Cầu Sau Giai Đoạn Cách Ly Do Đại Dịch

Sau hai năm cách ly vì đại dịch, chúng ta lại cảm thấy tràn đầy hy vọng khi cộng đồng đang xây cất những không gian thân thiện mới để cả cộng đồng cùng hội họp. Trong số này, chúng tôi xin giới thiệu năm trung tâm cộng đồng mới, là những trung tâm vừa mới đi vào hoạt động từ năm ngoái hoặc đang rục rịch chuẩn bị mở cửa.
Total
0
Share