Quý Vị Thuộc Về Nơi Này: Giúp Các Doanh Nghiệp Mới Lựa Chọn Burien

Sáng kiến phát triển kinh tế này là chương trình chủ động đầu tiên để thu hút đầu tư và doanh nghiệp ở quy mô lớn mà Thành Phố từng thực hiện.

Vài năm qua, đội ngũ phát triển kinh tế của Thành Phố Burien đã hợp tác với các đồng nghiệp và đối tác vùng để tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, bằng việc thu hút du khách mua sắm tại Burien thông qua những chiến dịch tiếp thị có mục tiêu, tăng cường tiếp cận vốn kinh doanh và trợ cấp doanh nghiệp, ủng hộ và thu hút những khoản đầu tư mới vào các chương trình an toàn công cộng, cũng như hỗ trợ chuyên môn để tiếp cận trợ cấp khôi phục từ đại dịch.

Trong khi chúng tôi tiếp tục ưu tiên việc gìn giữ và hỗ trợ cộng đồng các doanh nghiệp nhỏ địa phương năng động, thì việc nền kinh tế Burien vẫn tiếp tục tăng trưởng là rất quan trọng.

Khảo Sát Cộng Đồng Burien 2022 đã cho thấy, cư dân trân trọng sự đóng góp của các doanh nghiệp, trong đó hơn một nửa số cư dân đã phản hồi rằng “thu hút các doanh nghiệp ở mọi quy mô cung cấp việc làm cho người dân địa phương”, “đảm bảo thành phố có đủ tiền để cấp kinh phí cho các cấp độ dịch vụ hiện tại” và “các chương trình khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ” là những mối ưu tiên cao hoặc rất cao đối với cộng đồng.

Các doanh nghiệp là một phần không thể tách rời trong thành công của Burien. Họ không chỉ cung cấp việc làm, hàng hóa và dịch vụ cho cư dân chúng ta, mà còn là một thành phần quan trọng giúp gia tăng sức sống cho các khu dân cư. Doanh thu thuế bán hàng cung cấp kinh phí cho các dịch vụ của chính quyền, qua đó hỗ trợ cho cả cộng đồng.

Nhóm cố vấn đề xuất thu hút doanh nghiệp ở lĩnh vực bán lẻ, khách sạn và văn phòng

Hiệp Hội Đối Tác Phát Triển Kinh Tế và Doanh Nghiệp ở Burien (Burien Business and Economic Development Partnership, BEDP) – một ban cố vấn do Hội Đồng Thành Phố Burien bổ nhiệm để đưa ra các đề xuất về những chính sách và chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế – đã nghiên cứu bối cảnh kinh doanh hiện tại của Burien và đã đề xuất Thành Phố tập trung nỗ lực thu hút doanh nghiệp trong các lĩnh vực bán lẻ, khách sạn và văn phòng. Họ đã chỉ ra rằng việc mở rộng bán lẻ có thể lấp đầy các khoảng trống trong chuỗi cung ứng hàng hóa hiện tại và giữ lại các khoản chi tiêu của khách hàng mà hiện đang thất thoát sang các thành phố lân cận. Thành Phố có thể tận dụng khoảng cách gần với sân bay để thu hút các khách sạn. Điều này sẽ giúp đa dạng hóa nền kinh tế và thu hút thêm du khách đến với Burien. Lĩnh vực văn phòng có thể thu hút thêm cơ hội việc làm với mức lương đủ trang trải cho gia đình trong lĩnh vực công nghệ hoặc sáng tạo.

Chương trình mới giúp nhà đầu tư lựa chọn Burien

Đứng trước những đề xuất này, Thành Phố đã xây dựng chương trình thu hút đầu tư và doanh nghiệp, có tên “Quý Vị Thuộc Về Nơi Này” (“You Belong Here”), để chiêu mộ doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực trên. Các sáng kiến thu hút này bao gồm làm việc với BEDP để xác định khẩu hiệu của chương trình, xây dựng trang mạng thu hút doanh nghiệp và kích hoạt các chiến dịch tiếp thị số nhắm đến những lĩnh vực này.

Sáng kiến phát triển kinh tế này là chương trình chủ động đầu tiên để thu hút đầu tư và doanh nghiệp ở quy mô lớn mà Thành Phố từng thực hiện. Sáng kiến này sẽ xây dựng nền móng cho một kênh phát triển và đầu tư thông qua những nỗ lực tiếp thị nhất quán, một quy trình chuẩn hóa để phản hồi các câu hỏi về đầu tư, cùng việc phát triển những mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa lĩnh vực công và tư.

Trong quá trình Thành Phố làm việc với cộng đồng để định hình nên tương lai của thành phố thông qua những nỗ lực lập kế hoạch dài hạn, như trong Quy Hoạch Cộng Đồng Ambaum và Boulevard (Ambaum and Boulevard Park Community Plan) cũng như Kế Hoạch Trung Tâm Đô Thị (Urban Center Plan), chúng tôi có cơ hội thu hút các doanh nghiệp mới và hoạt động phát triển mới, có lợi cho cộng đồng, đồng thời xác định được và giảm thiểu những rào cản với hoạt động đầu tư vào cộng đồng. Mục tiêu của chúng tôi là khuyến khích sự sôi động, đa dạng, hòa nhập và kết nối của cộng đồng, cũng như giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà phát triển thấy được là họ cũng phù hợp với nơi này!

Chris Craig
Economic Development Manager at City of Burien | More posts
Related Posts
Group of youth facing camera and holding hockey sticks inside a gymnasium.
Read More

Thành Phố Trong Công Việc: Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống Thanh Thiếu Niên trong Cộng Đồng Chúng Ta

Các chương trình vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên của Thành Phố gồm có chương trình trại hè, thể thao trong trường học, chương trình ngoại khóa, võ thuật, nhảy và một chương trình đêm khuya cho tuổi thiếu niên.
Total
0
Share