Phối Trí Viên Chăm Sóc Khu Dân Cư là Cầu Nối giữa Người Dân và Dịch Vụ

Cô làm việc vào ban ngày, từ Thứ Hai tới Thứ Sáu. Vai trò của cô là xây dựng các mối quan hệ lâu dài với mọi người, khuyến khích họ hiểu được thực tế là họ đang ở trong một không gian công cộng và giúp họ đáp ứng các nhu cầu cơ bản, với mục tiêu cuối cùng là kết nối họ với nơi ở và những dịch vụ mà họ cần để cải thiện cuộc sống.

Mary Guiberson thấu hiểu tại sao các chính sách ưu tiên gia cư lại quan trọng.

Guiberson chia sẻ: “Tôi từng rơi vào cảnh vô gia cư. Tôi từng sống tại cơ sở tạm trú chuyển tiếp. Và tôi từng nhận các dịch vụ. Tôi sẽ chẳng thể có được tấm bằng thạc sĩ nếu không có các dịch vụ và sự hỗ trợ từ cộng đồng.”

Hồi tháng 5, Guiberson đã được tuyển dụng làm phối trí viên chăm sóc khu dân cư đầu tiên của Thành Phố Burien. Đây là vị trí hợp đồng với Thành Phố, làm việc cho chương trình Tiếp Cận Từ Hướng Chủng Tộc và Sắc Tộc Đối Với Sức Khoẻ Cộng Đồng (Racial and Ethnic Approaches to Community Health, REACH) của Evergreen Treatment Services. Đây là một chương trình tiếp cận đường phố chuyên kết nối người dân với các dịch vụ và sự hỗ trợ mà họ cần để cải thiện cuộc sống. Vị trí phối trí viên chăm sóc cộng đồng được thiết lập dựa trên một chương trình tương tự được vận hành bởi REACH tại University District của Seattle, giúp kết nối người vô gia cư với các dịch vụ. Công việc của Guiberson bao quát hết toàn bộ Burien nhưng tập trung vào các khu vực thương mại chính như khu trung tâm thành phố và 1st Ave S.

Nhờ khoản tài trợ từ Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ (American Rescue Plan) của liên bang, vị trí mới này là một phần trong khoản đầu tư lịch sử về vấn đề an toàn công cộng của Burien. Khoản tài trợ này cũng hỗ trợ một cảnh sát phân trạm mới cho khu trung tâm Burien và một chuyên gia sức khỏe tâm thần “đồng phản ứng” để phối hợp với lực lượng cứu hỏa và cảnh sát phục vụ các cuộc gọi 911.

Vai trò của Guiberson khác với nhóm đồng phản ứng ở chỗ cô không ở vị trí sẵn sàng thực thi pháp luật hay ứng phó với khủng hoảng. Cô làm việc vào ban ngày, từ Thứ Hai tới Thứ Sáu. Vai trò của cô là xây dựng các mối quan hệ lâu dài với mọi người, khuyến khích họ hiểu được thực tế là họ đang ở trong một không gian công cộng và giúp họ đáp ứng các nhu cầu cơ bản, với mục tiêu cuối cùng là kết nối họ với nơi ở và những dịch vụ mà họ cần để cải thiện cuộc sống.

Mặc dù công việc của cô là kết nối người dân với những dịch vụ hiện hữu, cô nhấn mạnh rằng số lượng nhà ở, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi và các dịch vụ khác còn quá ít.

Guiberson là đầu mối liên lạc đầu tiên cho các doanh nghiệp và cư dân có lo ngại về những người ngủ ở trước nhà của mình hay có vấn đề với hành vi của họ. Trước đây, người ta sẽ gọi cho cảnh sát về những vấn đề này. Bây giờ, Guiberson có thể giúp phân loại tình huống và sau cùng sẽ giúp mọi người tìm được dịch vụ và quản lý vụ việc.

“Chúng tôi mong muốn lập ra một chiến lược tiếp cận đường phố có sự phối hợp và dựa trên hiểu biết về tổn thương tâm lý” – Ông Colleen Brandt-Schluter, Quản Lý Dịch Vụ Nhân Sinh Thành Phố Burien, cho biết.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm chuyên môn và trải nghiệm thực tế của Guiberson khiến cô trở thành lựa chọn hoàn hảo cho vai trò này. Cô đã làm việc cho REACH được bảy năm, nhưng trước đó cô từng làm việc cho Compass Housing Alliance tại các nơi trú ẩn giảm thiểu tổn hại, các trung tâm cộng đồng ban ngày cũng như điều phối và quản lý các chương trình.

Cô phối hợp chặt chẽ với chương trình Chuyển Hướng được Hỗ Trợ bởi Cơ Quan Hành Pháp (Law Enforcement Assisted Diversion, LEAD) của Burien, đóng vai trò đầu mối liên lạc chính cho những người được doanh nghiệp giới thiệu lần đầu tới chương trình này. Cô cũng phối hợp chặt chẽ với các nhân viên của dịch vụ nhân sinh Thành Phố, Transform Burien, xe y tế lưu động của Quận King và cảnh sát phân trạm mới, Phó Cảnh Sát Trưởng Mark Hayden.

Guiberson bày tỏ: “Công việc tôi làm không phải là giải pháp tức thời, mà giống như một quá trình hơn. Sự kiên nhẫn là rất quan trọng. Tôi mong chúng ta tìm được cách để cả cộng đồng cùng chung tay. Tất cả chúng ta đều là một phần của cộng đồng này.” Các doanh nghiệp ở Burien muốn liên lạc với Mary Guiberson có thể gởi email cho cô tại: maryg@etsreach.org

Lời nhắn nhủ của Biên Tập Viên: Hôm 19 tháng 7 năm 2021, Hội Đồng Thành Phố Burien đã phê chuẩn việc tăng $450,000 cho phương án tiếp cận với an toàn công cộng mang tính cộng tác của Burien. Khoản tài trợ mới này chi trả cho phối trí viên chăm sóc cộng đồng, cảnh sát phân trạm ở khu trung tâm Burien và nhóm ứng phó cộng đồng (đồng phản ứng). Hãy xem câu chuyện khắc họa về nhóm đồng phản ứng mới trong số mùa xuân 2023 của chúng tôi.

Former Communications & Public Engagement Manager at 
Related Posts
Police officer and two people in park.
Read More

Chương Trình LEAD của Burien Làm Thay Đổi Cuộc Đời và Cải Thiện An Toàn Công Cộng

Chương Trình Chuyển Hướng Xử Lý Hỗ Trợ Thi Hành Luật Pháp (Law Enforcement Assisted Diversion, LEAD) của Burien cung cấp dịch vụ chăm sóc tại cộng đồng cho những người phạm pháp do liên quan tới vấn đề sức khỏe hành vi hoặc đói nghèo cùng cực, được sử dụng để thay thế cho biện pháp ứng phó theo hình thức áp đặt trừng phạt.
Total
0
Share