Ngân sách 2023-2024 nhằm duy trì các Chương trình, Dịch vụ và Tăng mức tài trợ cho Dịch vụ Nhân sinh, Văn hóa và Nghệ thuật

Quá trình phát triển ngân sách hai năm một lần được hướng dẫn bởi các cuộc thảo luận về kế hoạch chiến lược, ý kiến đóng góp của công chúng cũng như các chính sách tài chính của City.

Hội Đồng Thành Phố Burien đã phê duyệt ngân sách hai năm vào tháng 12 năm ngoái. Ngân sách tiếp tục tài trợ cho các chương trình, dịch vụ hiện tại và đầu tư vào các lĩnh vực cần thiết chính.

Ngân sách bao gồm tài trợ từ Đạo luật về Chương trình Cứu trợ người Mỹ (American Rescue Plan Act) nhằm hỗ trợ cộng đồng phục hồi sau đại dịch, cùng các nguồn tài trợ khác của liên bang, tiểu bang và quận nhằm hỗ trợ các chương trình và dịch vụ quan trọng. Hội Đồng Thành Phố đã tăng lượng ngân sách cho Quỹ Dịch vụ Nhân sinh (Human Services Fund) từ 6.92 đô la lên 8.50 đô la trên đầu người, điều này sẽ mang lại thêm khoảng 46,000 đô la có thể phân phối mỗi năm cho các cơ quan cung cấp dịch vụ xã hội ở Burien.

Ngân sách cung cấp tài trợ cho các dự án công trình cơ bản cả hiện hữu và sắp tới, bao gồm tài trợ cho khâu thiết kế một công trình công cộng mới và cơ sở bảo trì công viên, cùng một số dự án cải tạo đường phố, công viên, công trình công cộng và giao thông vận tải. Một số nỗ lực lên kế hoạch lớn, bao gồm các bản cập nhật đối với Kế hoạch Toàn diện của City, cũng nằm trong khoản ngân sách này.

Ngân sách cũng giúp tăng chi phí sinh hoạt cho nhân viên City và phản ánh các cập nhật về mức lương theo một cuộc khảo sát so sánh về lương nhân viên của City of Burien với các khu vực pháp lý tương đương và lân cận. Ngân sách cung cấp tài trợ cho các chương trình được thiết kế để giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu, đồng thời tăng kinh phí cho các dịch vụ nhân sinh và tài trợ cho văn hóa, nghệ thuật.

Ông Adolfo Bailon, Quản lý Thành phố Burien cho biết: “Nhìn chung, ngân sách duy trì mức độ dịch vụ hiện tại của Burien trong khi cung cấp các khoản đầu tư chiến lược quan trọng.”

Quá trình phát triển ngân sách hai năm một lần được hướng dẫn bởi các cuộc thảo luận về kế hoạch chiến lược, ý kiến đóng góp của công chúng cũng như các chính sách tài chính của City.

City duy trì một tài khoản dự trữ nhằm bảo vệ khỏi rủi ro kinh tế tiềm ẩn, các chi phí phát sinh và công cuộc đổi mới một lần. Quỹ tài trợ từ tài khoản dự trữ này là cần thiết trong quá trình công bố một ngân sách cân bằng. Không có loại thuế hoặc phí mới thuộc ngân sách này được thông qua.

Thị trưởng Sofia Aragon cho biết: “Ngân sách này cố gắng đáp ứng các nhu cầu hiện tại của cộng đồng chúng ta trong khi vẫn duy trì hoạt động lành mạnh của chính phủ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cần có những cuộc đàm thoại trong tương lai gần về phương thức cải thiện tình hình tài chính dài hạn của thành phố.”

Emily Inlow-Hood
Communications & Public Engagement Manager at | More posts
Related Posts
A group of youth walk down an outdoor path smiling toward the camera.
Read More

Chương Trình Nhà Thám Hiểm Ngoài Trời Thu Hút Nhiều Trẻ tới Trại Hè hơn

Với kinh phí từ chương trình tài trợ tiểu bang "Để Tất Cả Các Trẻ Đều Được Hoạt Động Ngoài Trời" ("No Child Left Inside"), chương trình Nhà Thám Hiểm Ngoài Trời (Outdoor Explorers) của Burien đã cung cấp trải nghiệm trại hè miễn phí kéo dài tám tuần cho 58 học sinh trung học cơ sở tại Seahurst Park trong mùa hè vừa qua.
Burien Community Center sign.
Read More

Tòa Nhà Đẹp Mang Lại Những Khoảnh Khắc Đặc Biệt cho Cộng Đồng Burien

Hai năm vừa qua thật nhiều thử thách. Các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng với mục đích giữ an toàn cho mọi người trước căn bệnh chết người yêu cầu các trung tâm cộng đồng, như Trung Tâm Cộng Đồng Burien (Burien Community Center), phải đóng cửa, không thể chào đón người dân.
Total
0
Share