Lời Nhắn Nhủ Của Biên Tập Viên (Mùa Hè 2024)

Quản Lý Truyền Thông Và Gắn Kết Công Chúng Thuộc City of Burien kiêm Tổng Biên Tập Tạp Chí Burien

Trong số báo này, chúng ta sẽ đề cập đến hoàn thành công việc.

Quý vị sẽ được nghe nói về tiến độ quy hoạch quan trọng và việc chúng tôi giữ lời hứa thực hiện những quyết định đã được phê duyệt. Quý vị sẽ được cập nhật thông tin về các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng và hành động mà Burien City Council thực hiện. Chúng tôi sẽ tóm tắt những thành tựu trong một số chương trình môi trường và nghệ thuật có tác động mạnh mẽ. Cuối cùng, chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia cùng chúng tôi và hoạt động tích cực trong thành phố bằng cách tham gia vào các quy trình, sự kiện và chương trình của Thành Phố.

Lời nhắn nhủ cuối cùng: Chúng tôi cũng vui mừng được chúc mừng cựu giám đốc Tạp Chí Burien (Burien Magazine), Emily Inlow-Hood – người sắp bắt đầu hành trình mới. Chúng tôi rất biết ơn quãng thời gian Emily lãnh đạo, giúp cộng đồng cập nhật thông tin quan trọng và quy trình của Thành Phố trên cương vị Quản Lý Truyền Thông Và Gắn Kết Công Chúng.

Xin cảm ơn quý vị đã đọc,

Devin Chicras

Quản Lý Truyền Thông Và Gắn Kết Công Chúng Thuộc City of Burien kiêm Tổng Biên Tập Tạp Chí Burien

Communications and Public Engagement Manager at 
Related Posts
Total
0
Share