Lộ trình phục hồi đưa Burien hướng tới tương lai tươi sáng hơn

Phân bổ The American Rescue Plan Act (ARPA) của Burien là 10,8 triệu đô la. Khoản trợ cấp một lần này phải được sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Đạo luật về Chương trình Cứu trợ người Mỹ (American Rescue Plan Act, ARPA) là kế hoạch của liên bang nhằm cung cấp cứu trợ trực tiếp cho người Mỹ, ngăn chặn đà lây lan của COVID-19 và giải cứu nền kinh tế. ARPA là gói kích thích kinh tế trị giá 1.9 nghìn tỷ đô la bao gồm cứu trợ trực tiếp cho các tiểu bang, quận, thành phố và thị trấn cũng như các tiện ích công cộng, thư viện và cơ quan phụ trách giao thông công cộng. Các chính quyền địa phương như City of Burien đã nhận được tài trợ thông qua chương trình Quỹ phục hồi tài chính địa phương và tiểu bang do vi-rút corona (Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds) được U.S. Department of the Treasury quản lý. Burien được cấp phát 10.8 triệu đô la. Khoản tài trợ một lần này phải được sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2022, Hội Đồng Thành Phố Burien đã phê duyệt kế hoạch triển khai sử dụng nguồn tài trợ. Cộng đồng đã có cơ hội chia sẻ những ưu tiên của mình trong việc sử dụng quỹ thông qua các cuộc khảo sát, thảo luận nhóm và họp trực tuyến.

Kinh phí sẽ được sử dụng để hỗ trợ các ưu tiên sau:

  • An toàn công cộng: Sử dụng 450,000 đô la để hỗ trợ tăng cường an toàn trong khu vực trung tâm thành phố với một nhân viên cảnh sát chuyên phụ trách mặt tiền cửa hàng, một nhân viên xã hội đóng vai trò điều phối viên chăm sóc khu phố và Nhóm ứng phó cộng đồng gồm một nhân viên ứng phó khủng hoảng được chỉ định kết hợp với một chuyên gia dịch vụ y tế khẩn cấp (emergency medical service, EMS).
  • Nâng cấp cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin: Sử dụng 825,000 đô la để nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin của City nhằm hỗ trợ tăng cường các tiêu chuẩn an ninh mạng, cũng như các cuộc họp công cộng kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
  • Phát triển kinh tế: Sử dụng 1.7 triệu đô la để cho vay và trợ cấp cho các doanh nghiệp nhỏ, phát triển doanh nghiệp chăm sóc trẻ em, lực lượng lao động và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương tăng cường an ninh và giải quyết thiệt hại về tài sản. Chương trình trợ cấp sửa chữa mặt tiền cửa hàng (Storefront Repair Grant Program) (xem thông báo trên trang X) là một ví dụ về chương trình thuộc ưu tiên này.
  • Cơ sở hạ tầng: Sử dụng 2.1 triệu đô la để xây dựng cơ sở bảo trì công trình và công trình công cộng mới và 400,000 đô la để giúp kết nối các thành viên cộng đồng trong việc sử dụng hệ thống tự hoại và thoát nước thải.
  • Nhu cầu cộng đồng: Sử dụng 2.9 triệu đô la để hỗ trợ các nhu cầu cộng đồng bao gồm can thiệp băng đảng và bạo lực thanh thiếu niên, hỗ trợ những người vô gia cư, tiếp cận thực phẩm, tư vấn và sức khỏe tâm thần, vệ sinh khu phố và ổn định nhà ở.
Người mỉm cười và đặt một dấu hiệu "Mở cửa" trên cửa của một doanh nghiệp.
Chương trình tài trợ sửa chữa mặt tiền cửa hàng là một ví dụ về chương trình nằm trong ưu tiên tài trợ phát triển kinh tế.

Vì quá trình triển khai các dự án trong kế hoạch sẽ cần được tích hợp vào công việc hiện tại của City, ảnh hưởng cộng đồng của từng dự án được xem xét cùng với khối lượng công việc hiện có của nhân viên, nhu cầu nguồn lực (nhân sự, tài chính và thiết bị) và các yêu cầu về hợp đồng. Kế hoạch chỉ định nhân viên lãnh đạo dự án để đảm bảo trách nhiệm giải trình và bao gồm các ước tính về số lượng doanh nghiệp hoặc thành viên cộng đồng mà dự án sẽ giúp đỡ, chi phí dự trù và các biện pháp đo lường hiệu quả.

Emily Inlow-Hood
Communications & Public Engagement Manager at | More posts
Related Posts
Circular photos depicting community centers in Burien float on a green background.
Read More

Các Trung Tâm Cộng Đồng Mới Đáp Ứng Nhu Cầu Sau Giai Đoạn Cách Ly Do Đại Dịch

Sau hai năm cách ly vì đại dịch, chúng ta lại cảm thấy tràn đầy hy vọng khi cộng đồng đang xây cất những không gian thân thiện mới để cả cộng đồng cùng hội họp. Trong số này, chúng tôi xin giới thiệu năm trung tâm cộng đồng mới, là những trung tâm vừa mới đi vào hoạt động từ năm ngoái hoặc đang rục rịch chuẩn bị mở cửa.
Total
0
Share