Kế hoạch Hành động vì Khí hậu Burien: Đánh giá Năm

Năm 2022 đánh dấu tròn một năm thông qua Kế hoạch Hành động vì Khí hậu Burien. Báo cáo thường niên đầu tiên của kế hoạch cho thấy những hoạt động mà Hội Đồng Thành Phố, nhân viên của City và cộng đồng Burien lớn hơn đang làm để tạo nên một cộng đồng bình đẳng và thích ứng với khí hậu.

Được thông qua vào cuối năm 2021, Bản Kế hoạch Hành động vì Khí hậu Burien (Burien Climate Action Plan) là bản hướng dẫn dành cho cả chính quyền thành phố và cộng đồng Burien nhằm chống lại và thích ứng với các tác động của tình trạng biến đổi khí hậu. Phân ra làm năm lĩnh vực trọng tâm, bản kế hoạch này ưu tiên cho các hành động có thể thực hiện để giảm phát thải khí nhà kính, đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050 và cải thiện năng lực của cộng đồng về đối phó với các tác động của biến đổi khí hậu.

Năm 2022 đánh dấu tròn một năm thông qua Kế hoạch Hành động vì Khí hậu Burien. Mặc dù trong năm ngoái, City of Burien không phân bổ thêm ngân sách để thực hiện kế hoạch, nhưng chúng tôi vẫn có thể tận dụng các khoản trợ cấp từ tiểu bang và quận, đồng thời vận dụng các phương cách sáng tạo để đạt được sự tiến bộ trong các hành động vì khí hậu quan trọng.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động triển khai Kế hoạch Hành động vì Khí hậu Burien bao gồm thời gian hoàn thành các hành động, những thay đổi về công nghệ hoặc luật, mức nỗ lực cần thiết để hoàn thành các hành động và chi phí thực hiện. Năm 2022, nhân viên của City đã đặt nền móng để thực thi hành động thông qua việc phát triển các hệ thống theo dõi nội bộ, giáo dục nhân viên về vai trò của bản thân trong hành động vì khí hậu và yêu cầu tài trợ cho hành động vì khí hậu trong kỳ ngân sách 2023-2024.

Báo cáo thường niên đầu tiên của kế hoạch cho thấy những hoạt động mà Hội Đồng Thành Phố, nhân viên của City và cộng đồng Burien lớn hơn đang làm để tạo nên một cộng đồng bình đẳng và thích ứng với khí hậu. Năm 2022 đã hoàn thành hai hành động: thuê người quy hoạch rừng đô thị và thuê người quản lý tính bền vững.

Năm nay, nhân viên sẽ tiếp tục xây dựng quy trình ra quyết định bền vững trong các chương trình và quy trình của City, đồng thời gia tăng hiệu quả sử dụng năng lượng trong các ngôi nhà ở Burien.

Đọc báo cáo thường niên đầy đủ trực tuyến tại địa chỉ burienwa.gov/climate.

Hai người mặc quần áo bảo hộ màu cam sáng sử dụng dụng cụ nhặt rác trên bãi cỏ cạnh vỉa hè.
Nhân viên Thành phố Burien tham gia một sự kiện thu gom rác ở khu phố Boulevard Park.

Các con số trong năm 2022

  • Các tình nguyện viên và đối tác của Green Burien Partnership đã trồng hơn 470 cây bản địa, cây bụi và cây phủ bề mặt, đồng thời dọn dẹp hơn 100,000 feet vuông cỏ dại ở các công viên và không gian xanh của Burien.
  • 25 doanh nghiệp tham gia chương trình ủ phân hữu cơ miễn phí của Recology
  • Hơn 1,400 học sinh tìm hiểu về ô nhiễm nguồn nước mưa và các giải pháp tại StormFest
  • Lắp đặt một hệ thống pin mặt trời 100 kilowatt trên mái của Highline High School
  • Hai cuộc kiểm tra năng lượng tòa nhà thuộc sở hữu của City: Burien Community Center và Moshier Art Center
  • Một cuộc nâng cấp lớn về hiệu quả năng lượng cho Burien Community Center
  • Hai xe điện mới của City
  • Ba luật mới nhằm thúc đẩy quản lý chất thải bền vững và bảo vệ cây trồng ở Burien
  • Hai nỗ lực quy hoạch City nhằm khuyến khích các cộng đồng 15 phút (Quy hoạch Cộng đồng Ambaum cùng Boulevard ParkBurien 2044: Cập Nhật Kế Hoạch Toàn Diện)
Paige Scheid
Former Sustainability Manager at | More posts
Related Posts
Total
0
Share