Xác định hành động chính để phát triển nền kinh tế của Burien

Các thành viên cộng đồng sẽ được mời đóng góp ý tưởng và sự sáng tạo cho kế hoạch.

Chúng tôi nên thực hiện những hành động nào để thúc đẩy nền kinh tế của Burien? Làm cách nào để chúng tôi cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân, chủ doanh nghiệp và người lao động trong cộng đồng? Những câu hỏi này và hơn thế nữa sẽ là một phần trong nỗ lực xây dựng kế hoạch hành động phát triển kinh tế mới.

Nỗ lực này sẽ bắt đầu từ việc kiểm tra dữ liệu và xu hướng hiện tại. Tiếp theo đó, cán bộ Thành Phố Burien và các thành viên ban cố vấn sẽ hợp tác xây dựng sự đồng thuận trong các hành động ưu tiên để giúp tăng cường sức sống kinh tế cho Burien.

Kế hoạch hành động sẽ bao gồm các mục tiêu, chiến lược và biện pháp triển khai cụ thể để phát triển kinh tế cũng như kế hoạch triển khai, nêu rõ thời gian, chi phí dự kiến và nguồn tài trợ cho từng hành động thực hiện.

Các thành viên cộng đồng sẽ được mời đóng góp ý tưởng và sự sáng tạo cho kế hoạch. Cơ hội tham gia đầu tiên là chương trình Định Hình Buổi Tham Quan Thành Phố Của Bạn, dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 12.

Tìm hiểu thêm về kế hoạch và cách quý vị có thể cập nhật thông tin cũng như tham gia trên trang burienwa.gov/EconomicActionPlan.

Emily Inlow-Hood
Communications & Public Engagement Manager at | More posts
Related Posts
Burien City Councilmembers.
Read More

Thông điệp từ Hội Đồng Thành Phố Burien

Một trong những nhiệm vụ chính của hội đồng thành phố là làm việc cùng nhân viên City để phát triển và thông qua ngân sách. Vào tháng 12, chúng tôi đã thông qua ngân sách hai năm cho 2023-2024, phản ánh một số vấn đề ưu tiên quan trọng đã được xác định trong giai đoạn sơ bộ của quá trình quy hoạch chiến lược.
Total
0
Share