“Định Hình Thành Phố của Quý Vị” Kính Mời Cộng Đồng Giúp Thay Đổi về Căn Bản Tương Lai Dài Hạn của Burien

Thành Phố Burien đang tiến hành thay đổi về căn bản tương lai dài hạn của thành phố chúng ta thông qua một nỗ lực quy hoạch phối hợp, được gọi là “Định Hình Thành Phố của Quý Vị (Shape Your City)”.

Thành Phố Burien đang tiến hành thay đổi về căn bản tương lai dài hạn của thành phố chúng ta thông qua một nỗ lực quy hoạch phối hợp, được gọi là “Định Hình Thành Phố của Quý Vị (Shape Your City)“. Sáng kiến này sẽ kết hợp các thay đổi quan trọng trong Kế Hoạch Toàn Diện (Comprehensive Plan), bản Kế Hoạch Tổng Thể về Giao Thông mới (Transportation Master Plan) và một thay đổi trong Kế Hoạch cho Công Viên, Hoạt Động Giải Trí và Không Gian Mở (Parks, Recreation and Open Space Plan).

Cụ thể, quy trình quy hoạch này tập trung vào vấn đề sử dụng đất đai, phát triển kinh tế, dịch vụ nhân sinh, bảo vệ môi trường, cơ sở hạ tầng, giao thông, công viên và không gian mở, các chương trình giải trí, nghệ thuật công cộng và dịch vụ văn hóa.

Kết quả của nỗ lực quy hoạch này sẽ định hướng cho việc hoạch định chính sách, các kế hoạch vận hành và ngân sách cho hai mươi năm tới.

Ông Aldolfo Bailon, Quản Lý Thành Phố Burien, cho biết: “Tiếng nói của cộng đồng định hướng cho các quy trình quy hoạch quan trọng này là một điều không thể thiếu”.

Trong vài tháng tới, nhân viên và đối tác Thành Phố sẽ trao cho cộng đồng cùng các bên liên quan khác cơ hội để góp ý và giúp xây dựng kế hoạch dài hạn cho tương lai của Burien.

Quy trình này phát triển từ các nỗ lực thu hút cộng đồng và quy hoạch, bao gồm một kế hoạch chiến lược mới vẫn đang trong quá trình xây dựng, kế hoạch khôi phục sau đại dịchkhảo sát cộng đồng.

Hãy tham gia đóng góp ý kiến

  • Chia sẻ ý kiến trực tuyến thông qua một bản đồ tương tác
  • Nhân viên và đối tác thành phố sẽ góp mặt tại các sự kiện cộng đồng vào mùa thu này để trò chuyện với cộng đồng. Xin hãy ghé qua!
  • Đăng ký nhận thông tin cập nhật qua email để tìm hiểu về các cơ hội tham gia sắp tới
  • Tham dự một hội thảo xác lập tầm nhìn cộng đồng vào tháng 10
  • Kính mời công chúng tham dự và góp ý trong các cuộc họp Hội Đồng Thành Phố và cuộc họp ban cố vấn sắp tới

Quý vị có thể xem thêm thông tin tại burienwa.gov/SYC hoặc bằng cách gởi email về SYC@burienwa.gov.

Emily Inlow-Hood
Communications & Public Engagement Manager at | More posts
Related Posts
People at table with sewing machines.
Read More

Các Nhà Chế Tác và Người Khởi Nghiệp Đầy Hoài Bão Sáng Tạo Bên Trong “The Box”

Bất chấp những thách thức do đại dịch gây ra, năm 2021, đội ngũ Discover Burien đã xúc tiến bằng cách dọn dẹp sạch sẽ một không gian từng được sử dụng để làm lớp học, mua sắm trang thiết bị và thuê nhân viên để quản lý không gian chế tác đầu tiên mở cửa chào đón công chúng ở khu vực Highline.  
Total
0
Share