Đã Công Bố Báo Cáo Thường Niên Của Green Burien Partnership

Green Burien Partnership đang góp phần bảo vệ khu rừng đô thị của Burien cho các thế hệ mai sau.

City of Burien đã công bố báo cáo thường niên năm 2023 nhằm tôn vinh những tiến bộ đáng kể mà Green Burien Partnership (Tổ Chức Hợp Tác Green Burien) đã đạt được, hướng tới hoàn thành các mục tiêu tại Burien trong năm ngoái.

Tầm nhìn của Green Burien Partnership là xây dựng một khu rừng đô thị khỏe mạnh nhằm hỗ trợ – và nhận được sự ủng hộ từ – một cộng đồng có nhận thức và gắn kết. Sứ mệnh của Partnership là thu hút cộng đồng tham gia chiến dịch tăng cường và duy trì khu rừng đô thị khỏe mạnh, bền vững nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm thiểu biến đổi khí hậu ở cấp địa phương cũng như bảo vệ tài nguyên thiên nhiên quý giá của Burien để các thế hệ hiện tại và tương lai có cơ hội hưởng thụ.

Partnership là đơn vị tiên phong áp dụng nguyên tắc công lý môi trường với nhận thức rằng chúng ta có trách nhiệm thay đổi câu chuyện xoay quanh vấn đề tiếp cận không gian xanh trong quá trình cải thiện. Nhờ việc tạo dựng mối quan hệ và hoạt động hợp tác mà dự án này, dưới sự chỉ đạo của Kế Hoạch Quản Lý Rừng Đô Thị của Green Burien Partnership, mới có thể thực hiện được.

Một số điểm nổi bật trong báo cáo bao gồm:

  • 95% tổng chi phí của chương trình được chi trả bằng hiện vật quyên góp và thời gian của nhân viên hiện có
  • 35 sự kiện tình nguyện đã được tổ chức, kết quả là trồng được 800 cây xanh, 1.060 cây bụi, thảm thực vật che phủ mặt đất và loại bỏ 145.000 feet vuông cỏ dại
  • Khoảng 1.500 cây xanh đã được đánh giá và kiểm kê trên toàn bộ khu đất công cộng và tư nhân – bao gồm 101 loài cây xanh độc đáo
  • 46 giấy phép liên quan đến cây xanh đã được cấp trên khu đất tư nhân cùng khoảng 160 cây xanh được giữ lại và bảo vệ trong quá trình phát triển

Đọc toàn văn báo cáo để tìm hiểu thêm về dự án, những câu chuyện đằng sau một số điểm nổi bật chính và những sự kiện sẽ diễn ra trong năm 2024 tại burienwa.gov/GreenBurien.

Communications and Public Engagement Manager at 
Related Posts
Total
0
Share