Cộng Đồng Tìm Hiểu về An Toàn Công Cộng ở Burien

Để đáp lại lời kêu gọi của quốc gia và địa phương về việc tái kiểm tra chính sách và ngân sách thành phố, Hội Đồng Thành Phố Burien đã triệu tập cuộc họp đặc biệt vào tháng Chín năm 2020 để thảo luận về an toàn công cộng với cộng đồng Burien. Hơn 50 người đã tham dự cuộc họp trực tuyến và 141 người đã tham gia cuộc khảo sát được thực hiện ngay sau cuộc họp. Có một số chủ đề phổ biến xuất hiện trong cuộc trò chuyện cộng đồng mới nhất này. Bạn có thể đọc toàn bộ báo cáo tại burienwa.gov/publicsafetyconversation.

 • Điều kiện cộng đồng được cải thiện: Nhiều người yêu cầu mở rộng định nghĩa của chúng tôi về an toàn công cộng để bao hàm một xã hội đảm bảo đáp ứng được các nhu cầu cơ bản của con người. Điều này bao gồm đầu tư vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sức khỏe hành vi, nhà ở và nơi ở, an ninh lương thực, giáo dục, các chương trình hỗ trợ thanh niên và gia đình, việc làm và cơ hội kinh tế, đầu tư vào cộng đồng và các tổ chức địa phương phục vụ cư dân Burien. Một số ít người được hỏi cũng yêu cầu hỗ trợ các chương trình giảm thiểu tác hại của việc lạm dụng chất gây nghiện, chẳng hạn như các địa điểm tiêm an toàn. Một số người thì kêu gọi cắt ngân sách hoặc tái phân bổ ngân sách từ hỗ trợ đội ngũ cảnh sát sang các dịch vụ con người và các nguồn lực cộng đồng khác.
 • An toàn: Mọi người không chỉ muốn được an toàn trước các tác hại về thể chất mà còn cần cảm thấy an toàn và yêu cầu các nhà lãnh đạo Burien ưu tiên sự an toàn.   
 • Hỗ trợ từ cảnh sát: Nhiều người đã kêu gọi duy trì hoặc tăng cường các khoản ngân sách dành cho cảnh sát. Ngoài ra, nhiều người còn yêu cầu cảnh sát phải phản ứng nhanh hơn, phải xem xét các báo cáo về tội phạm một cách nghiêm túc và phải tuần tra cũng như xuất hiện nhiều hơn trong cộng đồng.
 • Sự tin tưởng của cộng đồng: Nhiều người cảm thấy rằng việc xây dựng mối quan hệ giữa các nước láng giềng cũng như các mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau là một yếu tố quan trọng của an toàn công cộng. Nhiều người đã kêu gọi chính phủ và các quan chức được bầu phải đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, cụ thể là yêu cầu họ lắng nghe tất cả ý kiến của người dân, bao gồm của thanh niên, cộng đồng Người Da Đen, Người Bản Địa và Người Da Màu (Black, Indigenous, and People of Color, BIPOC). Một số người kêu gọi các quan chức được bầu điều chỉnh các thay đổi chính sách cho phù hợp với nhu cầu riêng của Burien và không sao chép các chính sách từ những khu vực khác. Đã có một số người kêu gọi tăng cường tính minh bạch, thông tin liên lạc và tiếp cận cộng đồng.Đã có một số người kêu gọi tăng cường tính minh bạch, thông tin liên lạc và tiếp cận cộng đồng. Một số khác kêu gọi chính phủ hoạt động hiệu quả hơn, tiêu ít tiền hơn. Một số người lưu ý rằng có những vấn đề vượt ra khỏi ranh giới của địa phương và đã yêu cầu vận động nhiều hơn cho Burien ở cấp quận, tiểu bang và liên bang.
 • Tư pháp hình sự thay thế và các mô hình người phản ứng đầu tiên: Một số người đã yêu cầu phải có một hệ thống ứng phó khẩn cấp khác để thay thế sự phản ứng có vũ trang đối với các tình huống mà nhân viên xã hội hoặc nhân viên sức khỏe tâm thần có thể giải quyết. Một số khác kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào các chương trình hợp tác, chủ động phòng chống tội phạm và bạo lực, chẳng hạn như chương trình Chuyển Hướng Hỗ Trợ Hành Pháp (Law Enforcement Assisted Diversion, LEAD) của Burien và Tòa Án Cộng Đồng Burien.
 • Giải quyết các vấn đề hiện hữu: Nhiều người muốn cảnh sát hoặc chính quyền thành phố giải quyết các vấn đề họ không mong muốn và đang hiện hữu trong cộng đồng. Điều này bao gồm giải quyết việc sử dụng ma túy đang hiện hữu, xóa bỏ các “trại giam” người vô gia cư, giải quyết hoạt động của các băng đảng và các vấn đề an toàn tại Thư Viện Burien. Dù nhiều người nói rằng họ muốn giải quyết các vấn đề hiện hữu trong cộng đồng, thì vẫn có những giải pháp khác nhau được đưa ra. Ví dụ: một số người yêu cầu thực thi luật về việc đi lang thang, trong khi nhiều người yêu cầu đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con người.
 • Đầutư vào đào tạo và trách nhiệm giải trình cho các dịch vụ từ cảnh sát: Một số khác kêu gọi cảnh sát tham gia khóa đào tạo chống phân biệt chủng tộc và giảm leo thang. Cũng có những lời kêu gọi về trách nhiệm giải trình tốt hơn của cảnh sát, từ quy trình tuyển dụng đến giải quyết sự việc nếu một sĩ quan tham gia vào một vụ việc gây hại cho một thành viên cộng đồng.
 • Hỗ trợ cho người phản hồi đầu tiên: Có người đã kêu gọi phải phân bổ đủ ngân sách cho các dịch vụ cứu hỏa, dịch vụ y tế khẩn cấp và dịch vụ ứng phó với thảm họa. Một số người cũng nói rằng họ muốn đảm bảo các cơ quan này có những phản ứng đầy đủ và cung cấp dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu của cộng đồng.
 • Đầu tư vào cơ sở hạ tầng và không gian công cộng: Một số người yêu cầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ an toàn giao thông, đi bộ và đi xe đạp, bao gồm việc lối qua đường cho người đi bộ, các gờ giảm tốc và vỉa hè. Một số kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào phòng chống tội phạm thông qua các tính năng thiết kế môi trường, như lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường phố tốt hơn. Những người khác kêu gọi đầu tư và bảo dưỡng tốt hơn cho các không gian công cộng của Burien, bao gồm cả công viên. Những lo ngại đã được bày tỏ về rác thải, dụng cụ tiêm chích ma túy bị vứt bừa bãi, các hình vẽ trên tường và các vấn đề khác khiến không gian công cộng ít được người dân yêu thích.
 • Hệ thống tư pháp hình sự chặt chẽ hơn: Có một số người kêu gọi truy tố tội phạm nghiêm khắc hơn.
 • Tập trung vào tài sản và tội phạm phi bạo lực: Giải quyết tội phạm tài sản được một số người coi là rất quan trọng.
 • Sự công bằng: Những người được hỏi cho biết họ muốn đảm bảo mọi người được đối xử công bằng và không bị phân biệt đối xử, đặc biệt là từ lực lượng cảnh sát. Một số bày tỏ lo ngại về việc cảnh sát kiểm soát quá mức trong các cộng đồng BIPOC và sự công bằng trong quá trình truy tố.

Tiếp theo là gì?

Hội đồng Quận King và Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận King đang trải qua một quá trình phức tạp để sắp xếp lại và phản hồi các Sửa Đổi trong Điều Lệ của Quận King đã được cử tri phê duyệt.

Những sửa đổi này khiến cho văn phòng cảnh sát trưởng trở thành một vị trí phải do Quận Trưởng Quận King bổ nhiệm và được Hội đồng Quận King xác nhận, tạo ra các yêu cầu mới về thời điểm các cuộc điều tra phải được thực hiện, trao quyền ban hành trát hầu tòa cho Văn Phòng Thực Thi Pháp Luật và Giám Sát (Office of Law Enforcement and Oversight, OLEO), và trao cho Hội đồng Quận King quyền thành lập Phòng An Toàn Công Cộng (Department of Public Safety), cho phép họ tìm kiếm các giải pháp thay thế an toàn công cộng dựa vào cộng đồng nhiều hơn.

Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang Washington và chính quyền liên bang mới cũng đang giải quyết vấn đề cải cách cảnh sát. Chúng tôi đang giám sát các quy trình lập pháp của quận, tiểu bang và liên bang và làm việc với các nhà lập pháp của mình để đảm bảo những nhu cầu của Burien đều được xem xét.

Các nhân viên của thành phố đang lên kế hoạch cho một vòng lắng nghe ý kiến của cộng đồng khác, với trọng tâm là giúp những người không thường tham gia vào các cuộc trò chuyện kiểu này dễ dàng tham gia hơn.

Bạn có muốn được cập nhật về các cơ hội tham gia trong tương lai không? Hãy gửi email cho communications@burienwa.gov để nhận được thông báo qua email.

Emily Inlow-Hood
Communications & Public Engagement Manager at 
Related Posts
Total
0
Share