Cộng Đồng Được Mời Tham Gia Định Hình Kế Hoạch Hành Động Chống Biến Đổi Khí Hậu

Các thành phố như Burien thường phải đối mặt với những hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu, nhưng họ cũng là những nhân tố thúc đẩy thực hiện các giải pháp chống biến đổi khí hậu.

Burien gặp phải một số rủi ro về khí hậu và đã bắt đầu nhận thấy một số tác động to lớn của biến đổi khí hậu. Cộng đồng của chúng ta đã nhiều ngày phải tiếp xúc với chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe trong suốt bốn năm qua do khói từ cháy rừng trong khu vực. Burien dự báo cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ nước biển dâng và mức độ ngập lụt gia tăng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Chuẩn bị trước tác động của biến đổi khí hậu

Để chuẩn bị trước những tác động của biến đổi khí hậu, cán bộ Thành Phố Burien đang phát triển kế hoạch hành động chống biến đổi khí hậu cấp cộng đồng đầu tiên của Burien. Mục tiêu của kế hoạch là vạch ra các mục tiêu chiến lược và khả thi để giảm tổng lượng phát thải khí nhà kính ở Burien.

Bước đầu tiên trong việc lập kế hoạch hành động chống biến đổi khí hậu là xác định lượng khí thải nhà kính trong thành phố. Thông thường, cần một đến hai năm để xây dựng kế hoạch hành động chống biến đổi khí hậu đầu tiên của thành phố do khía cạnh kỹ thuật về đo đạc lượng khí thải và dự báo mức phát thải trong tương lai. Năm ngoái, các cán bộ thành phố đã tính toán và dự báo lượng phát thải từ ba lĩnh vực: giao thông vận tải, năng lượng và chất thải rắn. Lượng khí thải do giao thông vận tải ở Burien chiếm 46 phần trăm tổng lượng phát thải khí nhà kính trong thành phố.

Các giải pháp do cộng đồng quản lý

Bước tiếp theo trong quá trình lập kế hoạch hành động chống biến đổi khí hậu là làm việc với cộng đồng để xây dựng tầm nhìn về một thành phố Burien bền vững, đồng thời rà soát các chiến lược chống biến đổi khí hậu phù hợp với nhu cầu của cộng đồng. Mặc dù việc tham gia trực tiếp bị hạn chế do đại dịch COVID-19, người dân trong cộng đồng có thể tìm hiểu thêm về kế hoạch tại burienwa.gov/climate và chia sẻ phản hồi tại các cuộc họp trực tuyến công khai và khảo sát trực tuyến. Nếu bạn quan tâm và muốn tìm hiểu thêm hay nhận thông tin cập nhật về tiến độ xây dựng Kế Hoạch Hành Động Chống Biến Đổi Khí Hậu của Burien, vui lòng gửi email về địa chỉ environment@burienwa.gov.

Paige Scheid
Former Sustainability Manager at | More posts
Related Posts
Total
0
Share