Cộng đồng chia sẻ chiến lược và câu chuyện của họ để định hình tương lai cho Burien

Kết quả của nỗ lực quy hoạch này sẽ định hướng cho việc hoạch định chính sách, các kế hoạch vận hành và ngân sách cho hai mươi năm tới.

Trong một năm rưỡi qua, chúng tôi đã tìm kiếm ý kiến đóng góp từ cộng đồng thông qua sáng kiến Định Hình Thành Phố Của Bạn để giúp hình dung lại tương lai trong 20 năm tới của Burien. Sáng kiến này sẽ hướng dẫn những cập nhật quan trọng trong Kế Hoạch Toàn Diện, Kế Hoạch cho Công Viên, Hoạt Động Giải Trí và Không Gian Mở (Parks, Recreation and Open Space, PROS) cũng như Kế Hoạch Giao Thông Tổng Thể.

Cụ thể, chúng tôi tập trung vào vấn đề sử dụng đất đai, phát triển kinh tế, dịch vụ nhân sinh, bảo vệ môi trường, cơ sở hạ tầng, giao thông, công viên và không gian mở, các chương trình giải trí, nghệ thuật công cộng và dịch vụ văn hóa. Kết quả của nỗ lực quy hoạch này sẽ định hướng cho việc hoạch định chính sách, các kế hoạch vận hành và ngân sách cho hai mươi năm tới. Tiếng nói của cộng đồng định hướng cho các quy trình quy hoạch quan trọng này là một điều không thể thiếu.

Cho đến nay, chúng tôi đã tìm kiếm ý kiến đóng góp của cộng đồng thông qua một buổi họp mở, khảo sát trực tuyến, lập bảng tại hơn 20 sự kiện cộng đồng và tổ chức hàng chục nhóm thảo luận nhỏ với các bên liên quan khác nhau thuộc nhiều lứa tuổi, hoàn cảnh kinh tế xã hội và ngôn ngữ. Một nhóm cố vấn bao gồm các thành viên của một số ban cố vấn và ủy ban do Hội Đồng Thành Phố Burien bổ nhiệm đang đưa ra hướng dẫn chuyên sâu về Kế Hoạch Toàn Diện cho Burien vào năm 2044. Ban Cố Vấn về Công Viên và Hoạt Động Giải Trí cùng Ủy Ban Nghệ Thuật đã hướng dẫn việc xây dựng Kế hoạch PROS.

Ba người nhìn vào một cái bàn có giấy tờ trên đó.
Người kết nối cộng đồng Diana Llanes (giữa) và Phó Giám đốc Công viên, Dịch vụ Văn hóa và Giải trí Daniel Robben (phải) giúp lãnh đạo một hoạt động cộng đồng tại Shape Your City Open House. Tín dụng: Thành phố Burien

Tiếp theo là gì?

Trong giai đoạn đầu tiên, chúng tôi đã đặt ra những câu hỏi quan trọng về tầm nhìn của quý vị đối với tương lai của Burien. Trong giai đoạn thứ hai, chúng tôi đề nghị quý vị tìm hiểu sâu hơn và chia sẻ phản hồi cũng như câu chuyện cụ thể hơn về nhà ở, trung tâm khu phố, công viên và hệ thống giao thông. Hiện tại, đội ngũ Định Hình Thành Phố Của Bạn, bao gồm cán bộ Thành Phố từ nhiều phòng ban và chuyên gia tư vấn, đang đánh giá thông tin đầu vào đó và chuẩn bị các kế hoạch dự thảo để trình bày với cộng đồng, ban cố vấn và Hội Đồng Thành Phố để lấy ý kiến phản hồi.

Giai đoạn thứ ba của Định Hình Thành Phố Của Bạn sẽ ra mắt vào giữa mùa thu. Bạn sẽ nhận được yêu cầu cung cấp ý kiến phản hồi về các bản dự thảo của Kế Hoạch Toàn Diện đã cập nhật và hỗ trợ ưu tiên những dự án cũng như chương trình được đưa vào Kế hoạch PROS và Kế Hoạch Giao Thông Tổng Thể đã cập nhật. Chúng tôi sẽ ra mắt một công cụ trực tuyến khác để thu thập thông tin đầu vào và tổ chức một buổi họp mở khác vào ngày 6 tháng 12.

Tìm hiểu thêm trên trang burienwa.gov/SYC và đăng ký nhận thông tin mới qua email để luôn nắm mọi thông tin.

Emily Inlow-Hood
Communications & Public Engagement Manager at 
Related Posts
Total
0
Share