Chuẩn bị cho thảm họa cần có cách tiếp cận quy mô nhóm

Trong vài năm qua, Thành Phố Burien đã tăng cường các nỗ lực quản lý tình trạng khẩn cấp.

Một trong những chức năng cơ bản của chính quyền địa phương là ứng phó với các thảm họa thiên nhiên như động đất và thời tiết khắc nghiệt. Trong vài năm qua, Thành Phố Burien đã tăng cường các nỗ lực quản lý tình trạng khẩn cấp.

Giống như các khu vực pháp lý khác, gần đây chúng tôi đã hoàn thành bản cập nhật cho Kế Hoạch Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Toàn Diện (Comprehensive Emergency Management Plan, CEMP). Kế hoạch này hoạt động như một kế hoạch chi tiết cấp cao để Thành Phố tuân theo nhằm ứng phó với thiên tai và tình trạng khẩn cấp.

Dẫn đầu việc phát triển kế hoạch này là quản lý tình trạng khẩn cấp mới của Thành phố, Eric Torres. Từng là lính cứu hỏa, Torres đảm nhiệm một vị trí chưa có nhân sự chuyên trách trong vài năm. Các nhiệm vụ quản lý khẩn cấp trước đây do các cán bộ khác xử lý, những nhiệm vụ này nằm ngoài nhiệm vụ công việc thông thường của họ. Trong chu kỳ ngân sách vừa qua, Hội Đồng Thành Phố Burien đã phê duyệt tài trợ lâu dài cho vị trí của ông.

Hoàn thành CEMP chỉ là một trong nhiều thành tựu của ông ấy. Trong hai năm ở đây, ông đã phát triển một kế hoạch hoạt động để quản lý nơi ở tránh thời tiết khắc nghiệt vào ban ngày của Burien, kích hoạt lại trung tâm điều hành khẩn cấp (emergency operations center, EOC) của Burien, hợp tác với một câu lạc bộ phát thanh nghiệp dư ở địa phương để tăng cường khả năng liên lạc của chúng ta khi xảy ra thảm họa và hợp tác với các khu vực lân cận để khôi phục chương trình Đội Ngũ Ứng Phó Khẩn Cấp Cộng Đồng (Community Emergency Response Team, CERT).

Ông cũng làm việc với các đối tác địa phương và trong khu vực để tăng cường mối quan hệ kết nối của chúng tôi với mạng lưới ứng phó khẩn cấp rộng hơn. Trong các trường hợp thời tiết khắc nghiệt, ông cùng các cán bộ khác phối hợp với Trung Tâm Tạm Trú Thời Tiết Khắc Nghiệt Burien, do Nhà Thờ Giám Lý Liên Hiệp Highline điều hành.

Torres cho biết: “Việc xây dựng mối quan hệ với các khu vực lân cận là vô cùng quan trọng trong quá trình hỗ trợ các nỗ lực quản lý tình trạng khẩn cấp. Các cộng đồng lân cận chia sẻ nhiều rủi ro giống nhau từ thiên tai nên tất cả chúng ta đều được nhận được lợi ích khi cùng nhau hợp tác để có thể hỗ trợ đôi bên trong thời kỳ khủng hoảng. Tôi rất biết ơn về mối quan hệ mà chúng ta đã xây dựng với những khu vực lân cận khi chúng tôi nỗ lực nâng cao sự chuẩn bị của cộng đồng.”

Sự chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp xuất phát từ quý vị

Thảm họa hay tình huống khẩn cấp có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Trong một tình trạng khẩn cấp như bão lớn hoặc động đất, nhân viên ứng cứu khẩn cấp phải mất một lúc mới tiếp cận được quý vị. Điều quan trọng là phải đảm bảo quý vị, cơ sở kinh doanh và trường học của quý vị đã chuẩn bị sẵn các kế hoạch ứng phó khẩn cấp riêng.

Torres cho biết: “Tất cả chúng ta – các thành viên cộng đồng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ – cùng có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng. Khi cộng đồng đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có thể ứng phó tốt hơn với thảm họa, rồi từ đó cứu được mạng sống, giảm tác động đến tài sản và môi trường, đồng thời cải thiện khả năng phục hồi của cộng đồng.”

Cách để chuẩn bị:

Emily Inlow-Hood
Communications & Public Engagement Manager at | More posts
Related Posts
A group of youth walk down an outdoor path smiling toward the camera.
Read More

Chương Trình Nhà Thám Hiểm Ngoài Trời Thu Hút Nhiều Trẻ tới Trại Hè hơn

Với kinh phí từ chương trình tài trợ tiểu bang "Để Tất Cả Các Trẻ Đều Được Hoạt Động Ngoài Trời" ("No Child Left Inside"), chương trình Nhà Thám Hiểm Ngoài Trời (Outdoor Explorers) của Burien đã cung cấp trải nghiệm trại hè miễn phí kéo dài tám tuần cho 58 học sinh trung học cơ sở tại Seahurst Park trong mùa hè vừa qua.
People at table with sewing machines.
Read More

Các Nhà Chế Tác và Người Khởi Nghiệp Đầy Hoài Bão Sáng Tạo Bên Trong “The Box”

Bất chấp những thách thức do đại dịch gây ra, năm 2021, đội ngũ Discover Burien đã xúc tiến bằng cách dọn dẹp sạch sẽ một không gian từng được sử dụng để làm lớp học, mua sắm trang thiết bị và thuê nhân viên để quản lý không gian chế tác đầu tiên mở cửa chào đón công chúng ở khu vực Highline.  
Total
0
Share