Các Trung Tâm Cộng Đồng Mới Đáp Ứng Nhu Cầu Sau Giai Đoạn Cách Ly Do Đại Dịch

Sau hai năm cách ly vì đại dịch, chúng ta lại cảm thấy tràn đầy hy vọng khi cộng đồng đang xây cất những không gian thân thiện mới để cả cộng đồng cùng hội họp. Trong số này, chúng tôi xin giới thiệu năm trung tâm cộng đồng mới, là những trung tâm vừa mới đi vào hoạt động từ năm ngoái hoặc đang rục rịch chuẩn bị mở cửa.

Sau hai năm cách ly vì đại dịch, chúng ta lại cảm thấy tràn đầy hy vọng khi cộng đồng đang xây cất những không gian thân thiện mới để cả cộng đồng cùng hội họp. Trong số này, chúng tôi xin giới thiệu năm trung tâm cộng đồng mới, là những trung tâm vừa mới đi vào hoạt động từ năm ngoái hoặc đang rục rịch chuẩn bị mở cửa.

Đây chưa phải là danh sách đầy đủ tất cả những địa điểm mà cộng đồng có thể tụ họp ở Burien. Vẫn có những không gian đã tồn tại lâu năm, từ các câu lạc bộ khu phố cho đến nhà thờ phượng và các cơ sở kinh doanh địa phương, nơi cộng đồng vẫn ngồi lại với nhau và sắp xếp tổ chức để xây dựng nên một Burien tốt đẹp hơn. Sức cuốn hút kiểu thị trấn nhỏ của Burien càng trở nên rõ nét ở những “nơi chốn thứ ba” này. Chúng tôi mong muốn được giúp quý vị làm quen với các không gian cộng đồng này trong tương lai.

Former Communications & Public Engagement Manager at 
Related Posts
Burien City Councilmembers.
Read More

Thông điệp từ Hội Đồng Thành Phố Burien

Một trong những nhiệm vụ chính của hội đồng thành phố là làm việc cùng nhân viên City để phát triển và thông qua ngân sách. Vào tháng 12, chúng tôi đã thông qua ngân sách hai năm cho 2023-2024, phản ánh một số vấn đề ưu tiên quan trọng đã được xác định trong giai đoạn sơ bộ của quá trình quy hoạch chiến lược.
Total
0
Share